Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
26.04.2013 20.05.2013 17:00:00 27.05.2013 17:00:00 Осигуряване на регламентиран достъп до плажна ивица, обезпечена с плажни чадъри и шезлонги за учебно възстановителен център (УВЦ) „Република”, к.к. „Златни пясъци”, гр.Варна  130-096 Документация

Възложена