Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
19.11.2013 10.12.2013 17:00:00 17.12.2013 17:00:00 Осигуряване на самолетни билети за пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на служители на “Булгартрансгаз” ЕАД 130-169 Документация

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

Информация за приключването на договор 1660/22.04.2014г., публикувана на 22.06.2016г.

Възложена
12.11.2013 05.12.2013 17:00:00 15.01.2014 17:00:00 Ремонт на дефектирал основен модул на центробежен компресор RV080/01F и супервизия при монтаж и пуск 130-186 Документация

Отваряне на ценови оферти

Информация за извършено плащане и приключване на договора, публикувана на 22.12.2014 г.

Възложена
04.11.2013 08.11.2013 11:00:00 Допълнителни строително-монтажни работи по изграждане на обект: "Възстановяване на земното покритие над транзитен газопровод за Гърция при пресичане на р. Струма при ПК 1203, с. Тополница 130-162 Плащане по Договор № 1583, публикувано на 15.01.2015 г.

Възложена
04.11.2013 21.11.2013 17:00:00 28.11.2013 17:00:00 Доставка на устройства за събиране на данни 130-134 Документация

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

Инфор. за дат. и основан. за освобож. на гаранцията за изпълнение на договора, публ. на 26.08.2015 г

Възложена
01.11.2013 22.11.2013 17:00:00 29.11.2013 17:00:00 Извършване на газифициране на течен азот със специализирана установка и доставка на течен азот за изпитание на якост и плътност на съоръжения с повишена опасност на КС “Полски Сеновец” Обособена позиция № 1 - Газифициране на течен азот със специализирана установка Обособена позиция № 2 - Доставка на течен азот за изпитание на якост и плътност на съоръжения с повишена опасност 130-157 Документация

Отваряне на ценови оферти

Прекратена