Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
31.07.2012 10.08.2012 00:00:00 10.08.2012 17:00:00 Доставка на комуникационни уреди  120-114 Публична покана

Възложена
30.07.2012 09.08.2012 00:00:00 09.08.2012 17:00:00 Извършване на безразрушителен контрол на заваръчни съединения и дефекти в тръби  120-105 Публична покана

Отговори на въпроси

Възложена
25.07.2012 04.09.2012 00:00:00 14.09.2012 17:00:00 Застраховане имуществото и служителите на “Булгартрансгаз” ЕАД  Отваряне на ценови оферти

110-127 - Документация

Отговори на въпроси 1

Отговори на въпроси 2

Отговори на въпроси 3

Отговори на въпроси 4

Отговори на въпроси 5

Възложена
24.07.2012 24.08.2012 00:00:00 03.09.2012 17:00:00 Комплексна доставка, шеф-монтаж и пускане в експлоатация на технологично оборудване за ГИС „Русе-изток”  Отваряне на ценови оферти

120-087 Документация

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор № 1282/23

Възложена
20.07.2012 06.08.2012 00:00:00 13.08.2012 17:00:00 Доставка на резервни части и консумативи за газомотокомпресор (ГМК)  Отваряне на ценови оферти

120-079 Документация

Възложена
18.07.2012 06.08.2012 00:00:00 13.08.2012 17:00:00 Доставка на експлоатационни пакери и преходници  120-056 Документация

Възложена
11.07.2012 23.07.2012 00:00:00 23.07.2012 17:00:00 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на  маломаслен прекъсвач тип ММО/110/1250/20У1 или еквивалент  120-111 Публична покана

Възложена
05.07.2012 16.07.2012 00:00:00 16.07.2012 17:00:00 Поддръжка и усъвършенстване на Електронната система за управление на дейностите за инвестиции и поддръжка (ЕСУДИП) в „Булгартрансгаз” ЕАД  120-101 Публична покана

Възложена