Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.05.2012 08.06.2012 00:00:00 08.06.2012 17:00:00 Доставка на автомобилни гуми  120-077 Публична покана

Възложена
23.05.2012 25.06.2012 00:00:00 05.07.2012 17:00:00 Изграждане на територията на Р. България на наземната част от обект: Газопровод Русе – Гюргево (Междусистемна газова връзка България - Румъния)  Отваряне на ценови оферти

120-034 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен нъпрос 4

Плащане по Договор №1154, публикувано на 30.10.2014г.

Плащане по Договор №1154, публикувано на 04.03.2014г.

Възложена
23.05.2012 18.06.2012 00:00:00 18.06.2012 17:00:00 КС Кардам 2 – изграждане на собствен водоизточник за технически нужди   120-017 Публична покана

Възложена
23.05.2012 20.06.2012 00:00:00 20.06.2012 17:00:00 Проектиране и изграждане на паркинг към Ремонтна база - Ботевград на „Булгартрансгаз” ЕАД  120-015 Публична покана

Възложена
23.05.2012 04.06.2012 00:00:00 04.06.2012 17:00:00 Доставка на филтриращи елементи за маслен филтър  120-075 Публична покана

Възложена
17.05.2012 01.06.2012 00:00:00 01.06.2012 17:00:00 Доставка на система за дистанционно управление на комуникационни съоръжения в НУП, ГИС, АГРС 120-061 Публична покана

Възложена
16.05.2012 30.05.2012 00:00:00 30.05.2012 17:00:00 Доставка на мотокар 120-076 Публична покана

Възложена
16.05.2012 28.05.2012 00:00:00 28.05.2012 17:00:00 Доставка на резервни части за въздушни компресори 120-069 Публична покана

Възложена
16.05.2012 12.06.2012 00:00:00 12.06.2012 17:00:00 Компресорна станция “Странджа” – проектиране и изграждане на пясъчно-чакълен филтър 120-058 Публична покана

Възложена
14.05.2012 28.05.2012 00:00:00 07.06.2012 17:00:00 Доставка на резервни части и ремонт на компресор за природен газ RV080/01F от ГТКА № 4 на КС “Странджа” Удължаване на срока

120-037 Документация

Възложена
08.05.2012 21.05.2012 00:00:00 21.05.2012 17:00:00 Доставка на муфи 120-052 Публична покана

Възложена
07.05.2012 18.05.2012 00:00:00 18.05.2012 17:00:00 Доставка на оборудване за почистване на площадки от трева и храсти  120-063 Публична покана

Възложена
07.05.2012 17.05.2012 00:00:00 17.05.2012 17:00:00 Доставка на инструменти 120-030 Публична покана

Възложена