Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
26.04.2012 10.05.2012 00:00:00 10.05.2012 17:00:00 Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД  120-055 Публична пакана

Възложена
26.04.2012 11.05.2012 00:00:00 11.05.2012 17:00:00 Доставка на летни автомобилни гуми  120-048 Публична покана

Възложена
25.04.2012 23.05.2012 00:00:00 23.05.2012 17:00:00 Ремонт на желязо-решетъчни стълбове на електропроводи захранващи Компресорни станции, в т. ч.:                        І-ва обособена позиция: Ремонт на фундаментите на желязо-решетъчните стълбове на електропровод 20 kV „Газстрой”, захранващ КС „Странджа”                                  ІІ-ра обособена позиция:Ремонт на фундаментите на желязо-решетъчните стълбове на електропроводи 20kV, захранващи КС „Кардам”  120-047 Публична покана

Възложена
24.04.2012 15.05.2012 17:00:00 22.05.2012 17:00:00 Доставка на регулатори на налягане и резервни части за тях Отваряне на ценови оферти

120-032 Документация

Възложена
12.04.2012 03.05.2012 00:00:00 10.05.2012 17:00:00 Доставка на ремонтни ръкави  Отваряне на ценови оферти

120-045 Документация

Възложена
12.04.2012 27.04.2012 00:00:00 27.04.2012 17:00:00 Доставка на изолационни материали  120-049 Публична покана

Възложена
04.04.2012 19.04.2012 00:00:00 19.04.2012 17:00:00 Доставка на GSM апарати  120-035 Публична покана

Възложена
03.04.2012 17.04.2012 00:00:00 17.04.2012 17:00:00 Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи от обхвата на инспекция V3 на газотурбинен двигател ТНМ 1304/11 от ГТКА № 2 от КС Провадия 120-040 Публична покана

Възложена