Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.03.2012 17.04.2012 00:00:00 17.04.2012 17:00:00 Доставка на помпи  120-033 Публична покана

Възложена
30.03.2012 10.04.2012 00:00:00 10.04.2012 17:00:00 Доставка на оборудване за почистване на площадки от трева и храсти   120-027 Публична покана

Възложена
29.03.2012 11.04.2012 00:00:00 11.04.2012 17:00:00 Осигуряване на самолетни билети на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на служители на “Булгартрансгаз” ЕАД  110-119 Публична покана

Възложена
29.03.2012 10.04.2012 00:00:00 10.04.2012 17:00:00 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за аварийно електро захранване  120-007 Публична покана

Възложена
26.03.2012 06.04.2012 00:00:00 06.04.2012 17:00:00 Сервизно извънгаранционно обслужване и поддръжка на Информационната система WPS 32 за събиране, архив и визуализация на технологична информация от ГПС на “БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, обучение на специалисти на Възложителя и оказване на техническа помощ за извършване на допълнителни дейности, свързани със система WPS 32  120-015 Публична покана

Възложена
26.03.2012 12.04.2012 00:00:00 12.04.2012 17:00:00 Доставка на автомати за аварийно затваряне на кран  120-028  Документация

Възложена
19.03.2012 30.03.2012 17:00:00 30.03.2012 17:00:00 Изработване на Оценка за съответствие на инвестиционния проект, упражняване на Строителен надзор, съставяне на Технически паспорт и упражняване функциите на Координатор по безопасност и здраве за строеж: “Междусистемна газова връзка България - Румъния”, за частта на българска територия, в т.ч. наземна част и преход през р.Дунав  120-026  Публична покана

Отговор на поставен въпрос

Плащане по Договор № 1077, публикувано на 10.11.2014 г.

Плащане по Договор № 1077, публикувано на 15.01.2015 г.

Възложена