Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.08.2011 19.09.2011 00:00:00 29.09.2011 00:00:00 Вътрешнотръбна инспекция с интелигентно бутало с ЕМАТ технология на магистрален газопровод DN 700 (28”) в участъка ОС „Беглеж” – ОС „Нови Искър” с дължина 125 км. 110-068   Документация

Възложена
12.08.2011 31.08.2011 17:00:00 Извършване на дефектация и определяне обема на ремонта на газотурбинни двигатели (ГТД) модел НК-14СТ със зав.№35125339901007 и НК-12СТ със зав.№90202ст056 110-080  Покана

Възложена
11.08.2011 31.08.2011 17:00:00 31.08.2011 17:00:00 Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи на газотурбинен двигател тип ДТ70П, зав. № ДОП 705002 110-078 Покана

Удължаване на срок

Възложена
02.08.2011 16.08.2011 17:00:00 16.08.2011 17:00:00 Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи на газотурбинен двигател Д336-2Т зав. № 70833831061405 от ГТКА № 3 на КС «Лозенец» Възложена