Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.05.2011 20.06.2011 17:00:00 30.06.2011 17:00:00 Профилактика на продуктова зона на 4 броя сондажи – Р-3б, Е-31, Е-33 и Е-50 110-008 Документация

Отговор на поставен въпрос

Възложена
27.05.2011 10.06.2011 17:00:00 20.06.2011 17:00:00 Доставка на стоманени тръби и фасонни части 110-005 Документация

Отговор на поставени въпроси

Отговор на поставени въпроси 2

Отговор на поставени въпроси 3

Възложена