Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.12.2011 10.01.2012 00:00:00 10.01.2012 17:00:00 Калибриране на 12" ултразвуков разходомер на нагнетателна линия в ПГХ Чирен в лицензирана лаборатория в чужбина  Удължаване на срока

110-121  Документация

Възложена
27.12.2011 10.02.2012 00:00:00 20.02.2012 17:00:00 Модернизация на компресорни станции чрез интегриране на нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати  110-077 Документация

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 22.10.2014 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 07.01.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 16.02.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 14.04.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 20.05.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 13.07.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 23.09.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 09.11.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 29.12.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор № 1355/17.04.2013 г., публикувано на 15.01.2016 г.

Обявление за приключен договор №1355/17.04.2013 г.

Възложена
27.12.2011 20.01.2012 00:00:00 30.01.2012 17:00:00 Извършване на инспеция V3 на газотурбинен двигател (ГТД) на газотурбокомпресорен агрегат №1 (ГТКА) от КС "Провадия"  Удължаване на срока

110-111  Документация

Възложена
27.12.2011 27.01.2012 00:00:00 06.02.2012 17:00:00 Ремонт на газотурбинни двигатели (ГТД) модел НК-14 СТ със заводски №35125339901007 НК-12СТ със заводски № 90202СТ056  Удължаване на срока

110-081  Документация

Възложена
16.12.2011 22.12.2011 00:00:00 23.12.2011 14:00:00 Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети на “Булгартрансгаз” ЕАД за 2011 г.  БТГ 24-00-3344 Покана

Възложена
14.12.2011 21.12.2011 00:00:00 21.12.2011 17:00:00 Супервизия при демонтажно- монтажни работи на проточни части на центробежни компресори RV080  БТГ 24-00-3308 Покана

Възложена
14.12.2011 16.12.2011 00:00:00 16.12.2011 13:00:00 Инспекция, рехабилитация и тест на газово уплътнение T.28BD Tandem  БТГ 24-00-3324 Покана

Възложена
07.12.2011 27.12.2011 00:00:00 06.01.2012 17:00:00 Доставка на разходомери Отваряне на ценови оферти

110-100 Документация

Възложена