Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
18.11.2011 09.12.2011 00:00:00 19.12.2011 17:00:00 Ремонт на газотурбинен двигател /ГТД/ Д336-2Т, със заводски № 70833831061405 от ГТКА № 3 на КС „Лозенец”  110-074 Документация

Възложена
18.11.2011 09.12.2011 00:00:00 19.12.2011 17:00:00 Проучвания, инвестиционно проектиране, съгласуване и упражняване на авторски надзор за обект “Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово”  110-113 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Плащане по Договор № 1450, публикувано на 04.03.2015 г.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка, публикувана на 22.05.2017 г.

Възложена
17.11.2011 17.12.2011 00:00:00 27.12.2011 17:00:00 Доставка на оборудване за Индивидуален сепарационен възел на новоизграждащия се сондаж Е-72  Отваряне на ценови оферти

110-064 Документация

Отговор на поставен въпрос

Възложена
17.11.2011 01.12.2011 00:00:00 27.12.2011 17:00:00 Доставка на оптично оборудване с наблюдение  110-115 Открит конкурс

Информация за върната гаранция за изпълнение, публ. на 19.06.2015г.

Възложена
15.11.2011 02.12.2011 17:00:00 02.12.2011 17:00:00 ПГХ - Чирен – ремонт на нивомери в басейна и в баката за омекотена вода - проектиране и доставка  Удължаване на срока

110-072 Покана

Отговор на поставен въпрос

Възложена
14.11.2011 23.11.2011 17:00:00 23.11.2011 17:00:00 Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети на “Булгартрансгаз” ЕАД за 2011 г.  Покана

Методика

Описание на поръчката

Възложена