Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
13.10.2011 10.11.2011 17:00:00 10.11.2011 17:00:00 “ПГХ Чирен – ремонт на вентилационни кули – проектиране” 110-066 Покана

Възложена
13.10.2011 10.11.2011 00:00:00 10.11.2011 17:00:00  Сервизно извънгаранционно обслужване и  поддръжка на Информационната  система WPS32 за събиране, архив и визуализация на технологична информация от  ГПС на “БУЛГАРТРАНСГАЗ”- ЕАД 110-102 Покана

Удължаване на срок

Възложена
12.10.2011 14.11.2011 00:00:00 14.11.2011 17:00:00 Проектиране и изграждане на Геодезични контролно-измервателни системи (ГКИС) и вертикална планировка - Iви етап от укрепване на склонови масиви по трасето на Транзитния газопровод за Гърция, при км. 5+600 и км. 7+200 110-012 Покана

Възложена
12.10.2011 26.10.2011 00:00:00 02.11.2011 17:00:00 Доставка на компютърно оборудване и принадлежности 110-091 Документация

Отговор на поставен въпрос

информация относно връщане гаранция за изпълнение, публ. на 04.03.2015г.

Възложена
11.10.2011 25.10.2011 00:00:00 04.11.2011 17:00:00 Доставка на стоманени тръби и фасонни части 110-095 Документация

Възложена
10.10.2011 11.11.2011 17:00:00 21.11.2011 17:00:00 Предмет на поръчката: „Доставка на газова арматура” Обособена позиция № 1 с наименование „Сферична арматура” Обособена позиция № 2 с наименование „Пробкова арматура” Обособена позиция № 3 с наименование „Регулираща арматура” Обособена позиция № 4 с наименование „Предпазна арматура” Обособена позиция № 5 с наименование „Резервни задвижвания за ремонт на кранове” Отваряне на ценови оферти

110-082 Документация

Отговор на поставен въпрос

Възложена