Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.06.2010 30.07.2010 17:00:00 06.08.2010 17:00:00 Текущ ремонт на електропровод 20 kV “Газстрой” захранващ КС “Странджа” 100-010 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос 2

Възложена
30.06.2010 27.07.2010 17:00:00 03.08.2010 17:00:00 Изграждане на склад за пробивна машина "Уилямсън" към база на БТРВ -Ботевград 100-002 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговори на поставени въпроси 2

Отговори на поставени въпроси 3

Възложена
22.06.2010 24.06.2010 00:00:00 24.06.2010 17:00:00 Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства 100-071 Покана

Възложена
04.06.2010 16.07.2010 17:00:00 16.07.2010 17:00:00 Текущ ремонт на силови трансформатори Тр1 и Тр2 в ОРУ 110 kV на КС “Полски сеновец” 100-014 Документация

Отговор на поставени въпроси

Възложена
02.06.2010 20.06.2010 17:00:00 20.06.2010 17:00:00 Сервизно обслужване на пожарогасители за 2010г. 100-048 Покана

Възложена