Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
31.05.2010 04.06.2010 17:00:00 04.06.2010 17:00:00 Сервизно извънгаранционно обслужване на видео стена в Централна диспечерска служба /ЦДС/ на „Булгартрансгаз” ЕАД 100-050 Покана

Възложена