Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
28.04.2010 05.05.2010 17:00:00 05.05.2010 17:00:00 Доставка и монтаж на автомобилни гуми 100-038 Покана

Възложена
08.04.2010 16.04.2010 16:00:00 16.04.2010 16:00:00 Доставка на IP телефонни апарати 100-029 Покана

Възложена
01.04.2010 19.04.2010 17:00:00 19.04.2010 17:00:00 Доставка материали и инструменти за възстановяване на HDPE тръби за оптичен кабел 100-031 Покана

Възложена
01.04.2010 15.04.2010 17:00:00 15.04.2010 17:00:00 Абонаментно техническо обслужване на климатизатори и централна климатизация - чилърни инсталации 100-030 Покана

Възложена
01.04.2010 15.04.2010 17:00:00 15.04.2010 17:00:00 Доставка на захранващи блокове и универсален честотен трансдюсер 100-028 Покана

Възложена