Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.03.2010 26.04.2010 17:00:00 03.05.2010 17:00:00 Проектиране и изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности на шахти на 17 експлоатационни сондажи в района на ПГХ  “Чирен” 100-013 Документация

Отговор на поставени въпроси

Възложена
30.03.2010 23.04.2010 16:00:00 30.04.2010 17:00:00 Изграждане на укрепително съоръжение на Магистрален газопровод-юг при прехода през р.Лесновска 090-127 Документация

Отговор на поставени въпроси

Възложена
25.03.2010 30.04.2010 17:00:00 30.04.2010 17:00:00 КС “Петрич” - ремонт на сградите на СЕБ, маслено стопанство и станция за ПП води: Подобект 1:  „Служебно-експлоатационен блок – Кухненски блок със столова и кафе-помещение” Подобект 2:  „Служебно-експлоатационен блок – Административна и ремонтна част” Подобект 3 :  „Маслено стопанство”  Подобект 4:  „Помпена станция за ПП нужди” 100-008 Покана

Отговор на поставени въпроси

Плащане по Договор № 788, публикувано на 04.01.2016 г.

Възложена