Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
17.11.2010 30.11.2010 16:30:00 07.12.2010 16:30:00 Изработка и доставка на специално  работно облекло БТГ РД 07-16 Документация

Възложена
03.11.2010 16.11.2010 17:00:00 23.11.2010 17:00:00 Доставка на регулатори на налягане за природен газ 100-102 Документация

Отговор на поставен въпрос

Възложена
03.11.2010 16.11.2010 17:00:00 26.11.2010 17:00:00 Доставка на резервни части за газомотокомпресор (ГМК) 100-041 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отваряне на ценови оферти

Възложена
03.11.2010 16.11.2010 17:00:00 23.11.2010 17:00:00 Доставка на филтри за природен газ 100-100 Документация

Отговор на поставен въпрос

Възложена