Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
15.10.2010 05.11.2010 17:00:00 12.11.2010 17:00:00 Текущ ремонт на електропроводи 20 kV “Крушари” и ““Генерал Тошево” от възлова точка Телекомплекс” захранващи КС “Кардам” и боядисване на 12 бр. ж. р. мълниеприемни мачти 100-025 Документация

Възложена