Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
25.09.2009 15.10.2009 17:00:00 15.10.2009 17:00:00 Избор на консултант за: Оценка съответствието на инвестиционните проекти за следните строежи: Ремонтно-възстановителни работи (РВР) на подводен преход на Магистралния газопровод в землището на с. Врачанци, община Добрич; РВРна въздушен преход “Дългопол” 1 на Магистрален газопровод – юг на км 44; РВР на подводен преход на ГО “Търговище” при км 7,2 при с. Чудомир, общ. Търговище; Укрепителни мероприятия на подводен преход на ГО „Търговище” при км.8,4 при с.Г.Соколово, общ.Търговище; РВР на въздушен преход над река на ГО “Лозница”, км 1,8; Реконструкция на защитно съоръжение на ПК 990+00 на Транзитния газопровод за Гърция, пресичащ р. Струма. 090-111 Покана

Възложена
24.09.2009 09.10.2009 00:00:00 27.10.2009 17:00:00 Доставка на подгреватели 090-066 Покана

Уточняващи въпроси

Удължаване на срока

Възложена
11.09.2009 09.10.2009 17:00:00 19.10.2009 17:00:00 Изработване на софтуерни модули за хидравлични изчисления на Магистрален и Транзитен газопроводи работещи в реално време, изработване на модул за извършване на процедура за оценка на състоянието /ПОС/, които се интегрират в съществуващата информационна система /ИС/ за наблюдение и управление на газотранспортната система на "Булгартрансгаз" ЕАД" 090-085 Документация

Възложена
11.09.2009 17.09.2009 17:00:00 17.09.2009 17:00:00 Избор на независим лицензиран оценител на материални запаси 090-133 Документация

Възложена