Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
27.08.2009 08.09.2009 00:00:00 16.10.2009 17:00:00 Доставка на 2 броя електродвигатели за АВГ 090-094 Покана

Удължаване на срок

Възложена
26.08.2009 09.09.2009 17:00:00 09.09.2009 17:00:00 Доставка на регулатори, разпределени в две обособени позиции 090-125 покана

Възложена
25.08.2009 07.09.2009 00:00:00 28.09.2009 16:00:00 Извозване на метални отпадъци БТГ-24-00-2693 покана

Удължаване на срок

Възложена
21.08.2009 03.09.2009 17:00:00 03.09.2009 17:00:00 Доставка на високоволтов кабел “Altronic” за запалителни свещи или негов еквивалентен 090-124 Документация

Възложена
19.08.2009 31.08.2009 17:00:00 31.08.2009 17:00:00 Доставка на филтриращи елементи за маслен филтър след АВГ 090-118 Документация

Удължаване на срок

Възложена
19.08.2009 01.09.2009 17:00:00 01.09.2009 17:00:00 Доставка на Активно комуникационно оборудване 090-122 Документация

Възложена
13.08.2009 27.08.2009 17:00:00 03.09.2009 17:00:00 Доставка на резервни части за газомотокомпресорен агрегат (ГМК) 090-096 Документация

Възложена
12.08.2009 18.08.2009 00:00:00 18.08.2009 17:00:00 Доставка на манометрични термометри 090-119 Документация

Удължаване на срок

Възложена
11.08.2009 15.09.2009 17:00:00 15.09.2009 17:00:00 Избор на консултант за оценка съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор, изработване на технически паспорт и координатор по безопасност и здраве за следните строежи: “Реконструкция на сгради от Площадка за разходомери към ПГХ “Чирен”” 1 . Сграда за датчици – реконструкция на покрива; 2. Сграда за технологична вода – реконструкция на покрива 090-090.pdf

090-090.pdf

Възложена
07.08.2009 04.09.2009 17:00:00 14.09.2009 17:00:00 Доставка на газова арматура 090-015 Документация

Възложена
05.08.2009 17.08.2009 17:00:00 17.08.2009 17:00:00 Доставка на хартия за копирни машини и лазерни принтери 090-038 Покана

Възложена