Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
26.10.2009 05.11.2009 00:00:00 05.11.2009 17:00:00 Доставка на канцеларски материали 090-144 Покана

Удължаване на срок

Възложена
26.10.2009 23.11.2009 16:00:00 30.11.2009 16:00:00 Проектиране и изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности на шахти на 17 експлоатационни сондажи в района на ПГХ “Чирен” 090-087 Документация

Възложена
22.10.2009 23.11.2009 17:00:00 03.12.2009 17:00:00 Възстановителен ремонт на газотурбинен двигател тип ДТ70П 090-129 Документация

Възложена
20.10.2009 28.10.2009 00:00:00 22.12.2009 17:00:00 Сервизно поддържане на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации на системи в обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД за срок от една годинa 090-150 Покана

Удължаване на срок

Удължаване на срок

Възложена
19.10.2009 02.11.2009 17:00:00 09.11.2009 17:00:00 Доставка на зимни и всесезонни гуми 090-131 Документация

Възложена
16.10.2009 23.10.2009 17:00:00 23.10.2009 17:00:00 Абонаментно поддържане на кухненско и хладилно оборудване за срок от две години 090-145 Покана

Възложена
15.10.2009 30.10.2009 00:00:00 30.10.2009 17:00:00 Аварийно-възстановителни работи за временно укрепване на Транзитен газопровод за Гърция при пресичането му през река Струма БТГ-24-00-3307 Покана

Възложена
08.10.2009 21.10.2009 00:00:00 21.10.2009 17:00:00 Доставка, въвеждане в експлоатация на 2 бр. уреди за измерване на вредни емисии 090-137 Покана

Удължаване на срок

Възложена
07.10.2009 13.11.2009 17:00:00 13.11.2009 17:00:00 КС “Петрич” - ремонт на сградите на СЕБ, маслено стопанство и станция за ПП води: Подобект 1:  „Служебно-експлоатационен блок – Кухненски блок със столова и кафе-  помещение” Подобект 2: „Служебно-експлоатационен блок – Административна и ремонтна част” Подобект 3 :  „Маслено стопанство”  Подобект 4:  „Помпена станция за ПП нужди” 090-095 Покана

Отговор на поставени въпроси

Възложена
06.10.2009 21.10.2009 17:00:00 21.10.2009 17:00:00 Доставка и монтаж на 5 броя сертифицирани измервателни устройства за извършване на измерване на обема на заустваните отпадъчни води (производствени, битово- фекални и дъждовни) на производствените площадки на компресорните станции на "Булгартрансгаз" ЕАД 090-138 Покана

Възложена