Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
15.01.2009 16.02.2009 17:00:00 24.02.2009 17:00:00 Доставка на 1 брой резервен газотурбинен двигател за газотурбинни компресорни агрегати със станционни номера 1, 2, 3, 4 и 5 от състава на КС "Кардам-2 080-190 Документация

Отваряне на ценови предложения на 27.03.2009 от 11:00 ч

Възложена
12.01.2009 13.02.2009 00:00:00 13.02.2009 16:00:00 Газорегулираща станция (ГРС) "Шумен" - ремонт на сграден фонд и обособяване на санитарно помещение" БТГ-24-00-81 Покана

Допълнение

Отговор на поставени въпроси

Възложена
12.01.2009 15.01.2009 00:00:00 15.01.2009 17:00:00 Доставка на термоизолиран контейнер БТГ-24-00-82 Покана

Възложена
07.01.2009 15.01.2009 00:00:00 15.01.2009 17:00:00 Извозване на метални отпадъци БТГ-24-00-21 Покана

Възложена