Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.09.2008 15.10.2008 17:00:00 Разширение на информационната система на “Булгартрансгаз” ЕАД с актуализирана технологична информация от КС (компресорна станция) “Кардам” 2, КС “Провадия” и КС “Вълчи дол” и интегрирането й в РДС (Районна диспечерска служба) “Вълчи дол” и ЦДС (Централна диспечерска служба) – София 080-159 Покана

Възложена
26.09.2008 03.10.2008 17:00:00 Доставка на резервни модули за телефонни централи 080-156 Покана

Възложена
25.09.2008 08.10.2008 17:00:00 Настройка на 2 (два) броя антипомпажни регулатори, от които 1 бр. на КС „Кардам-2” и 1 бр. на КС „Лозенец”, с цел определяне на работната точка и съгласуване работата на новоинсталирани сменни проточни части тип СПЧ–7,5В-56/1,45 за нагнетател НЦВ-6,3 080-155 Покана

Удължаване на срока

Удължаване на срока 2

Удължаване на срока 3

Възложена
25.09.2008 03.10.2008 16:00:00 Поддръжка и усъвършенстване на Електронната система за управление на дейностите за инвестиции и поддръжка и на модула за прединвестиционна подготовка на “Булгартрансгаз” ЕАД БТГ-24-00-2272 Покана

Възложена
19.09.2008 06.10.2008 16:00:00 Извършване на експериментален ремонт по техническото състояние на компресорен газотурбинен двигател НК-12СТ /ремонт или замяна на направляващ апарат-I-ва степен на осовия компресор/ 080-139 Покана

Възложена
15.09.2008 07.10.2008 17:00:00 Разширение на мълниезащитната инсталация на КС „Лозенец” с един брой мълниеприемна мачта 080-116 Покана

Удължаване на срока

Възложена
11.09.2008 14.10.2008 00:00:00 Изготвяне на Комплексен проект за строеж “Основно обновяване на канализационната система на ПГХ “Чирен” - 2008 г. 080-110 Документация

Плащане 01 по договор 448/18.12.2015 г. публикувано на 28.12.2015 г.

Информация за изпълнението на договор № 448/18.12.2008г., публикувана на 05.08.2016г.

Възложена
10.09.2008 01.10.2008 17:00:00 Сервизно обслужване на пожароизвестителни и пожарогасителни системи в компресорни станции 080-147 Документация

Възложена
10.09.2008 02.10.2009 17:00:00 Доставка на уреди за визуална инспекция  080-141 Документация

Възложена
04.09.2008 12.09.2008 16:30:00 Доставка на стелажи 080-145 Покана

Удължаване на срока

Възложена
04.09.2008 12.09.2008 16:30:00 Доставка на климатици  080-128 Покана

Възложена
04.09.2008 12.09.2008 16:30:00 Доставка на офис оборудване 080-146 Покана

Възложена
01.09.2008 16.09.2008 16:00:00 Ремонт на административна сграда и производствено-експлоатационен цех на БТРВ”- 2008 г. 080-089 Покана

Възложена
01.09.2008 16.09.2008 16:00:00 Предварителни археологични проучвания за установяване наличността на паметници на културата по трасето на обект „Преносен газопровод високо налягане и АГРС-Силистра” 080-144 Покана

Възложена