Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.07.2008 01.09.2008 17:00:00 „Съставяне и регистриране на технически паспорти на сградите и съоръженията собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД 080-058 Документация

Възложена
30.07.2008 21.08.2008 17:00:00 Доставка на резервни части за системата за автоматично управление, която е производство на фирма Siemens и обслужва газотурбокомпресорните агрегати (ГТКА), оборудвани с газотурбинни двигатели (ГТД) тип ТНМ 1304. 080-103 Документация

Възложена
30.07.2008 09.09.2008 17:00:00 Доставка на газова арматура 080-109 Документация

Отговор на поставени въпроци

Възложена
18.07.2008 28.07.2008 16:30:00 Доставка на контролери 080-036 Покана

Удължаване на срока

Възложена
17.07.2008 21.07.2008 16:30:00 Доставка на силов кабел 080-115 Покана

Възложена
15.07.2008 25.08.2008 17:00:00 Профилактика на продуктивната зона на 5 броя сондажи – Р-6, Р-19, Р-3б, Е-33 и Е-50 080-063 Документация

Възложена
14.07.2008 15.07.2008 17:00:00 Доставка на 10 бр. катодни станции 600W 080-106 Покана

Удължаване на срока

Възложена
09.07.2008 18.07.2008 16:30:00 Извършване на профилактика на операционна система UNIX (Solaris 8.0) за SUN работна станция и две РС работни станции, работещи под WINDOWS NT 2000 и WINDOWS XP 080-111 Покана

Възложена
08.07.2008 30.07.2008 17:00:00 Доставка на елктродвигатели 080-095 Документация

Възложена
07.07.2008 19.08.2008 00:00:00 Доставка на 1 брой резервен газотурбинен двигател за газотурбинни компресорни агрегати със станционни номера №1,2,3,4 и 5 от състава на КС "Кардам-2" 080-104.pdf

Възложена
07.07.2008 07.08.2008 16:00:00 Проектиране и изграждане на Магистрален оптичен кабел по трасето на Транзитния газопровод за Македония в участъка от ВТ ГИС “Дупница” до ВТ ГИС “Гюешево” и на локален оптичен кабел до АГРС “Кюстендил” 080-092 Документация

Отговор на поставени въпроси

Възложена
05.07.2008 25.07.2008 16:00:00 Основен ремонт на подкранов път в Склад за резервни части - ПГХ "Чирен" - 2008 г. 080-083 Покана

Удължаване на срока

Възложена
04.07.2008 Доставка на течни горива БТГ-РД-07-54- покана

Възложена
04.07.2008 05.08.2008 17:00:00 Услуги по ремонт и поддръжка на газотурбинни двигатели тип НК 819-01Документация

Възложена
01.07.2008 28.07.2008 16:00:00 Геодинамично изследване и анализ на устойчивостта на склонови масиви при км.5+600 и км.7+200 по трасето на транзитния газопровод за Гърция и на склона южно от КС "Ихтиман" - 2008 г. 080-035 Документация

Възложена