Процедури за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.05.2008 30.06.2008 16:30:00 Разработване на софтуер за хидравличен модел, работещ в реално време и създаване на процедура за оценка на състоянието, интегрирани със съществуващата информационна система за диспечерско управление на газотранспортната ситема на "Булгартрансгаз" ЕАД 080-044 Документация

Възложена
29.05.2008 08.07.2008 17:00:00 Инспекция на участък с дължина 62 км. от анционалната газопреносна система на "Булгартрансгаз" ЕАД с геометрично (калиперно) и магнитно инспектиращи бутала 080-076 - Документация

Възложена
28.05.2008 18.06.2008 17:00:00 Доставка на мотокар високоповдигач 080-050 Документация

Възложена
28.05.2008 30.06.2008 16:30:00 Кадастрално заснемане на части от газопреносната мрежа, на електропроводи и съоръжения към тях. 080-052 Документация

Възложена
28.05.2008 04.06.2008 17:00:00 Доставка на маншони и четки за едномодулно очистно бутало 48", модел Scraper type XL.SP.B 080-080 Покана

Възложена
27.05.2008 12.06.2008 16:00:00 Поддръжка на система за обективен контрол на диспечерските разпореждания, базирана на програмен продукт CallREC 080-077 Покана

Възложена
26.05.2008 09.06.2008 16:30:00 Доставка на пневматични устройства за спиране на газа (спирателни балони) 080-078 Покана

Възложена
23.05.2008 06.06.2008 16:00:00 Доставка на 1 бр. дълбочинен манометър и 2 бр. часовникови механизми 080-075 Покана

Възложена
22.05.2008 09.06.2008 16:30:00 Доставка на метанол 080-047 Документация

Възложена
21.05.2008 23.06.2008 17:00:00 Обезопасяване, подготовка и овладяване на газови сондажи при възникване на сложни аварии в ПГХ "Чирен" 080-056 Документация

Възложена
21.05.2008 27.05.2008 16:30:00 Доставка на електродвигатели, разпределени в две обособени позиции 080-070 Покана

Възложена
20.05.2008 11.06.2008 16:30:00 Доставка на филтърни елементи за система за очистване на въздуха на вход в газови турбини тип НК-14СТ 070-119.pdf

Отговор на поставени въпроци

Възложена
16.05.2008 30.05.2008 16:00:00 Доставка на IP телефонни апарати и IP телефонни апарати с разширени възможности 080-067 Покана

Възложена
15.05.2008 30.05.2008 15:00:00 Доставка на GPRS терминали 8И001 Покана

Възложена
14.05.2008 26.05.2008 16:00:00 Въвеждане на динамична корекция в информационна система "Потребители" 080-062 Покана

Възложена