Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.05.2014 11.06.2014 17:00:00 Електроди за заваряване 1452001_Покана

Възложена
27.05.2014 16.06.2014 17:00:00 Светодиодна крушка Е 14 1452303 Покана

Възложена
26.05.2014 03.06.2014 17:00:00 Доставка на уреди за диагностика на електрохимична защита 140-002 Публична покана

Протокол от работата на комисията, публикуван на 15.12.2014 г.

Прекратена
26.05.2014 10.06.2014 17:00:00 Доставка на електроди 1452501 Покана

Възложена
23.05.2014 02.06.2014 17:00:00 Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност 140-073 Публична покана

Възложена
21.05.2014 28.05.2014 17:00:00 Сервизно обслужване на пожароизвестителните, пожарогасителна система, пожарни кранове, пожарни хидранти, носими и возими пожарогасители в обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД 140-014 Публична покана

Възложена
21.05.2014 26.05.2014 14:00:00 Доставка на природен газ Покана

Приложение 3

Възложена
19.05.2014 13.06.2014 17:00:00 Дисков масив /Доставка на сървърно оборудване/ 409 Покана

Възложена
16.05.2014 27.05.2014 17:00:00 Превоз на персонал от гр. Варна до гр. Провадия и от гр. Провадия до гр. Варна 1341301 Покана

Възложена
14.05.2014 22.05.2014 17:00:00 Ремонт на дефектирали и изработка на нови части (пръстени) за нагнетател НЦВ 6,3В/56 140-050 Публична покана

Прекратена
13.05.2014 22.05.2014 17:00:00 Доставка на сапун, тоалетна хартия, хартиени кърпи за ръце и салфетки. 140-064 Публична покана

Възложена
10.05.2014 19.05.2014 17:00:00 „Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи от обхвата на инспекция V3 на газгенератор и силова турбина от газотурбинен двигател ТНМ 1304/11 от ГТКА в КС Провадия” 140-063 Публична покана

Прекратена
07.05.2014 19.05.2014 17:00:00 Извършване на обследване и изработване на варианти на технически решения за намаляване на вибрациите за обект “ПГХ Чирен – обследване и намаляване на вибрациите в обвръзката на ГМК” 140-010 Публична покана

Плащане по дог.1732 публикувано на 13.05.2015

Възложена