Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
28.06.2013 12.07.2013 17:00:00 Трифазен генератор 1332301 Покана

Възложена
28.06.2013 29.07.2013 17:00:00 Текущи ремонти на площадки на линейни кранови възли и очистни съоръжения. І-ва обособена позиция: Възстановяване терена в загражденията на линейни кранови възли и очистни съоръжения на територията на СИЕР „Вълчи дол” ІІ-ра обособена позиция:  Текущ ремонт на 5 (пет) броя площадки на кранови възли в района на КС „Полски Сеновец”, СЗЕР „Ботевград” 130-001 Публична покана

Отговор на въпрос

Плащане по Договор № 1686, публикувано на 30.10.2014 г.

Възложена
28.06.2013 12.07.2013 00:00:00 Трифазен генератор 5185_1332301.pdf

Възложена
24.06.2013 10.07.2013 17:00:00 “Очистни съоръжения ГО Русе ” - Изграждане на площадка и метална ограда 1022306 Покана

Възложена
19.06.2013 17.07.2013 17:00:00 КС „Вълчи дол” - Ремонт на котелно помещение 130-010 Публична покана

Отговор на въпрос

Възложена
14.06.2013 Доставка на работен кош за повдигане на хора Покана

Възложена
13.06.2013 24.06.2013 17:00:00 Доставка на газхроматограф 130-099 Публична покана

Възложена
04.06.2013 11.06.2013 17:00:00 Изкупуване и последващо третиране и обезвреждане на опасен отпадък (отработени масла) Покана

Възложена
03.06.2013 07.06.2013 17:00:00 Превоз на персонал от гр. Варна до гр. Провадия и от гр. Провадия до гр. Варна 1341301 Покана

Възложена