Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
25.03.2013 03.04.2013 17:00:00 Доставка на двукомпонентно лепило за термосвиваеми маншети  130-064 Публична покана

Възложена
19.03.2013 27.03.2013 17:00:00 Доставка на GSM апарати 130-045 Публична покана

Прекратена
19.03.2013 29.03.2013 17:00:00 Доставка на оптично оборудване за изграждане на WAN 10/100/1 Gbit с дистанционно наблюдение и управление  130-038 Публична покана

Възложена
18.03.2013 28.03.2013 17:00:00 Доставка на изолационни материали 130-031 Публична покана

Възложена
11.03.2013 18.03.2013 17:00:00  Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на Северозападен експлоатационен район “Ботевград” и Ремонтна база „Ботевград”, гр. Ботевград, област Софийска 130-052 Публична покана

Възложена
11.03.2013 18.03.2013 17:00:00 Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на КС „Полски Сеновец”, с. Полски Тръмбеш, област Велико Търово   130-056 Публична покана

Възложена
11.03.2013 18.03.2013 17:00:00 Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на Структурно звено ПГХ “Чирен”, с. Чирен, община Враца, област Враца 130-057 Публична покана

Възложена
07.03.2013 18.03.2013 17:00:00 Доставка на уплътнителна смазка", разпределена в две позиции: Позиция №1 – “Доставка на синтетична уплътнителна смазка” Позиция №2 – “Доставка на синтетична кондензатоустойчива биоразградима уплътнителна смазка 130-033 Публична покана

Възложена
06.03.2013 15.03.2013 17:00:00 Избор на адвокати и/или адвокатски дружества за предоставяне на юридически услуги, за проучване, правен анализ и оценка на споровете, възникнали във връзка със сключването, изпълнението и тълкуването на Договор № 484/11.02.2009 г., сключен между “Булгартрансгаз” ЕАД и Furmanite International Limited, както и за осъществяване на правна помощ и съдействие при опит за постигане на споразумение за доброволно уреждане на спорните правоотношения и/или при осъществяване на защита на законните права и интереси на “Булгартрансгаз” ЕАД, чрез отнасяне на спора за разрешаване пред Арбитражния съд при Търговско промишлената палата в Цюрих, Швейцария, съгласно условията на съществуващото арбитражно споразумение между спорещите страни 130-049 Публична покана

Отговор на въпрос

Възложена