Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
26.02.2013 07.03.2013 17:00:00 Доставка на датчици БТГ-24-00-753 Покана

Възложена
21.02.2013 04.03.2013 17:00:00 Осигуряване на самолетни билети на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на служители на "Булгартрансгаз" ЕАД 130-027 Публична покана

Възложена
21.02.2013 04.03.2013 17:00:00 Доставка на запалителни свещи за газомотокомпресор (ГМК) 130-019 Публична покана

Възложена
06.02.2013 20.03.2013 17:00:00 Доставка на листова ламарина с размери 2000х4000      d=100 мм Ст.20 1352201 Покана

Възложена
06.02.2013 20.03.2013 17:00:00 Доставка на електроди 1352504  Покана

Възложена
06.02.2013 20.03.2013 17:00:00 Доставка на получерупка - 2 бр. 1352202 Покана

Възложена
04.02.2013 18.02.2013 12:00:00 Избор на оператор за предоставяне на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарти GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на “Булгартрансгаз” ЕАД 130-006 Публична покана

Възложена
01.02.2013 01.02.2013 17:00:00 Сертифициране на изпълнителски персонал по заваряване на метални съединения Покана

Възложена