Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
21.11.2013 28.11.2013 17:00:00 Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на Североизточен експлоатационен район “Вълчи дол”, гр. Вълчи дол, област Варна; КС „Кардам” 1 и 2, землище на с. Йовково, община Генерал Тошево, област Добрич и КС „Провадия”, с. Кривня, община Провадия, област Варна 130-080 Публична покана

Възложена
21.11.2013 28.11.2013 17:00:00 Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на Югозападен експлоатационен район “Ихтиман”, с. Стамболово, област Софийска; КС „Петрич”, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевградска и Складова база „Яна”, с. Яна, община Кремиковци, област София 130-074 Публична покана

Възложена
21.11.2013 28.11.2013 17:00:00 Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на Северозападен експлоатационен район “Ботевград” и Ремонтна база „Ботевград”, гр. Ботевград, област Софийска; Структурно звено ПГХ “Чирен”, с. Чирен, община Враца, област Враца и КС „Полски Сеновец”, с. Полски Тръмбеш, област Велико Търново. 130-079 Публична покана

Възложена
21.11.2013 28.11.2013 17:00:00 Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на Югоизточен експлоатационен район “Стара Загора”, с. Загоре, област Стара Загора, КС „Лозенец” с. Ветрино, община Стралджа, област Ямбол и КС „Странджа” с. Горска Поляна, община Болярово, област Ямбол. 130-078 Публична покана

Възложена
13.11.2013 20.11.2013 17:00:00 Доставка на ел. двигатели 130-173 Публична покана

Възложена
13.11.2013 25.11.2013 17:00:00 Доставка на платки 130-130 Публична покана

Прекратена
11.11.2013 25.11.2013 17:00:00 Доставка на природен газ за технологични нужди. Покана за доставка на газ

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 4

Проект на договор за доставка

Приложение 1 ПД

Приложение 2 ПД

Приложение 3 ПД

Приложение 4 ПД

Приложение 5 ПД

Прекратена