Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
31.08.2012 Подмяна на пуско- предпазни измервателни табла НН на АГРС Добрич и ГРС Русе Запад Покана

Възложена
22.08.2012 Възлагане на поръчка за абонаментно техническо обслужване на пожарогасители СО2, прахови и водопенни за сезона 2012г. Покана

Възложена
15.08.2012 Проверка защити на два броя трансформатори 110/6kV от акредитирана лаборатория Покана

Възложена
14.08.2012 Вакуум термообработка на трансформаторни масла на 2 броя трансформатори 6/0,4kV Покана

Възложена
09.08.2012 Ревизия на токови и напреженови трансформатори в ОРУ 110 kV КС Вълчи дол Покана

Възложена