Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
15.07.2012 Подмяна на гаражна врата Покана

Възложена
02.07.2012 Текущ ремонт на силови трансформатори КС Кардам Покана

Възложена