Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
21.06.2012 Преносим стенд за настройка на предпазно изхвърлящи клапани Покана

Възложена
20.06.2012 Резервни части и консумативи за инсталация за КИП и А въздух Покана

Възложена
18.06.2012 Доставка на обратни клапи Покана

Възложена
15.06.2012 Ревизия на токови и напреженови трансформатори в ОРУ 110 kV КС Вълчи дол Покана

Възложена