Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.05.2012 10.06.2012 17:00:00 Доставка на инвенторни климатици за автоматичен комбиниран режим 1231405 - Покана

Възложена
28.05.2012 06.06.2012 17:00:00 Доставка на изолатори 3 броя за разединители 110 kV 1232303 - Покана

Възложена
11.05.2012 21.05.2012 17:00:00 Доставка на професионални портативни дигитални радиостанции 1232203 - Покана

Възложена
08.05.2012 17.05.2012 17:00:00 Резервни части и консумативи за инсталация за КИП и А въздух 1251302 - Покана

Възложена