Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
07.03.2012 14.03.2012 17:00:00 Подмяна на батерия, сензор, филтър и пълна профилактика на газ детектор Ex-TEC Variotec 8 Ex 116 - Покана

Възложена