Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
23.11.2012 Настолен лабораторен захранващ източник Покана

Възложена
02.11.2012 Доставка на обезопасяващи обувки Покана

Възложена