Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
03.10.2012  Газорегулиращ / замерен пункт - ГРЗП Покана

Възложена
03.10.2012 Подмяна дограма на ГРС в СИЕР Вълчи дол Покана

Възложена