Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
23.11.2012 Настолен лабораторен захранващ източник Покана

Възложена
02.11.2012 Доставка на обезопасяващи обувки Покана

Възложена
03.10.2012  Газорегулиращ / замерен пункт - ГРЗП Покана

Възложена
03.10.2012 Подмяна дограма на ГРС в СИЕР Вълчи дол Покана

Възложена
21.09.2012 Подмяна дограма на ГРС в СИЕР Вълчи дол Покана

Възложена
21.09.2012 Газорегулиращ / замерен пункт - ГРЗП Покана

Възложена
31.08.2012 Подмяна на пуско- предпазни измервателни табла НН на АГРС Добрич и ГРС Русе Запад Покана

Възложена
22.08.2012 Възлагане на поръчка за абонаментно техническо обслужване на пожарогасители СО2, прахови и водопенни за сезона 2012г. Покана

Възложена
15.08.2012 Проверка защити на два броя трансформатори 110/6kV от акредитирана лаборатория Покана

Възложена
14.08.2012 Вакуум термообработка на трансформаторни масла на 2 броя трансформатори 6/0,4kV Покана

Възложена
09.08.2012 Ревизия на токови и напреженови трансформатори в ОРУ 110 kV КС Вълчи дол Покана

Възложена
15.07.2012 Подмяна на гаражна врата Покана

Възложена
02.07.2012 Текущ ремонт на силови трансформатори КС Кардам Покана

Възложена
21.06.2012 Преносим стенд за настройка на предпазно изхвърлящи клапани Покана

Възложена
20.06.2012 Резервни части и консумативи за инсталация за КИП и А въздух Покана

Възложена
18.06.2012 Доставка на обратни клапи Покана

Възложена
15.06.2012 Ревизия на токови и напреженови трансформатори в ОРУ 110 kV КС Вълчи дол Покана

Възложена
30.05.2012 10.06.2012 17:00:00 Доставка на инвенторни климатици за автоматичен комбиниран режим 1231405 - Покана

Възложена
28.05.2012 06.06.2012 17:00:00 Доставка на изолатори 3 броя за разединители 110 kV 1232303 - Покана

Възложена
11.05.2012 21.05.2012 17:00:00 Доставка на професионални портативни дигитални радиостанции 1232203 - Покана

Възложена
08.05.2012 17.05.2012 17:00:00 Резервни части и консумативи за инсталация за КИП и А въздух 1251302 - Покана

Възложена
07.03.2012 14.03.2012 17:00:00 Подмяна на батерия, сензор, филтър и пълна профилактика на газ детектор Ex-TEC Variotec 8 Ex 116 - Покана

Възложена
19.01.2012 25.01.2012 17:00:00 Извършване на превоз на персонал от гр. Варна до гр. Провадия и обратно 1241005 - Покана

Възложена