Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.11.2011  Двуканална газсигнализаторна система 1032309

Възложена
29.11.2011  Взривозащитено осветително тяло - 2бр. 1131301

Възложена
25.11.2011 Пневматичен блок към IP преобразувател logix800, дисплей към електронен блок за управление logix800, процес терминал към електронно управление на IP преобразовател/позиционен за logix800” 1132301

Удължаване на срока 16.12.2011 17:00 ч.

Възложена
26.10.2011 Сервизно и абонаментно обслужване на ВЕЛ 20 kV(2бр.) за 2011/2012 г. 1041303

Възложена
26.10.2011 Сервизно и абонаментно обслужване на ВЕЛ 20 kV(2бр.) за 2011/2012 г. 1041302

1041302

Възложена
26.10.2011 Едногодишно абонаментно сервизно и аварийно обслужване на ЕП-110kV за 2011-2012г 1041305

Възложена