Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
19.04.2010 Сервизно ежегодно обслужване на пожарогасители БТГ-294

Възложена
16.04.2010 Доставка на автомобилни масла БТГ-143

Възложена
16.04.2010 Доставка на електроди БТГ-142

Възложена
15.04.2010 Демонтаж на РРЛ, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, от обекти на БТК (Виваком), - Вакарел, Мухчал, Виден, Благоевград, Пъстрец, Враня, ПТТ Петрич. БТГ-100

Възложена