Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
25.01.2010  Превоз на служители от гр.Варна до гр.Провадия и обратно БТГ-36

Възложена
06.01.2010 Eдногодишно абонаментно сервизно и аварийно обслужване  за 2010 г. на 4 бр.въздушни електропроводи 20 KV  с обща дължина 78 км до КС Лозенец - извод „Пропан”-14.5 км от Сунгурларе                               - извод „Бадем” –  7.5 км от гр.Стралджа и КС Странджа - извод „Газстрой”-45 км от Елхово                                - извод „Дъбово”  - 11 км от Кошу дере 0488 Покана

Възложена
04.01.2010  1. Едногодишно абонаментно сервизно и аварийно обслужване за 2010 год. на  два броя електропроводи 110 kV : от подстанция Суворово до Компресорна станция  Вълчи дол – 15 692 м. и от възлова точка разклонението на електропровод “Долина” до КС Вълчи дол –  4 555 м. 2. Едногодишно абонаментно сервизно и аварийно обслужване за 2010г. на 2бр. въздушни електропроводи 20kV , от КС Провадия до ПС Провадия- 5 811м. и  от  КС Провадия до   РОС „Тутраканци”-12 857м. 3. Едногодишно абонаментно сервизно и аварийно обслужване за 2010 година на електропроводи 20kV:От подстанция с. Крушари до Компресорна станция Кардам с дължина 36 272 м, oт КС Кардам до трафопост на контролно пропускателен пост Йовково с дължина 2 364м и oт възлова точка “Телекомплекс” до КС Кардам с дължина 1 657 м. 1870 Покана

Възложена