Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.07.2009  “Изработка на работно облекло” покана

Възложена
22.07.2009  „Доставка на активно мрежово оборудване” „Доставка на пасивно мрежово оборудване и непрекъсваемо захранване” „Доставка на оптично мрежово оборудване” 613401 покана

Възложена