Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
21.04.2009 Доставка на един брой термоизолиран контейнер Покана

Възложена
21.04.2009 Покана за представяне на оферта за доставка на 1 бр. Термоизолиран контейнер Покана

Възложена