Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.09.2008 Доставка на два броя копирни машини Покана

Възложена
26.09.2008 Газорегулиращ шкаф - 5 броя Покана

Възложена
24.09.2008 Електрически дестилатор за вода Покана

Възложена
23.09.2008 Преносима инструментална чанта с необходими инструменти ЕН60900 за работа до 1000V  Покана

Възложена
23.09.2008 Инструментална шлосерска количка с налични 130 елемента Покана

Възложена
15.09.2008 Изкърпване и боядисване на столова и кухня Покана

Възложена
15.09.2008 Неотложен Авариен ремонт на делекопровод ВЛ 20KV на Компресорна станция Странджа Покана

Възложена
10.09.2008 Програмируем токоизправител Покана

Възложена
05.09.2008 Турбинна помпа за работа в агресивна среда Покана

Възложена