Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
28.08.2008 Хидравлично масло МХС - 10  Покана

Възложена
22.08.2008 Универсална колонна бормашина с охлаждаща система Покана

Възложена
10.08.2008 Изработка на метални пана за ограда Покана

Възложена