Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
27.06.2008 Доставка на един брой кабелотърсач за откриване на кабелни линии Покана

Възложена
23.06.2008 Доставка на потопяема помпа Покана

Възложена
23.06.2008 Доставка на програмируем токоизправител Покана

Възложена
13.06.2008 Доставка на един брой Бензинов къртач Покана

Възложена
05.06.2008 Доставка на  двулъчев осцилоскоп Покана

Възложена
04.06.2008 Изработка на метален заслон - тип фургон Покана

Възложена