Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
31.05.2008 Доставка на диаграми за дълбочинен запосващ манометър Покана

Възложена
30.05.2008 Изработване на 44 броя зимно работно облекло Покана

Възложена
28.05.2008 Ремонт на пет броя модули на телефонна централа Алкател Покана

Възложена
28.05.2008 Доставка на два броя климатизатори Покана

Възложена
28.05.2008 Ремонт на десет броя входно/изходни модули на Siemens Simatic S7-300 Покана

Възложена
28.05.2008 Доставка на един брой ножовка електромеханична Покана

Възложена
27.05.2008 Доставка на два броя ръчен храсторез Покана

Възложена
23.05.2008 Доставка на един брой кабелотърсач за откриване на кабелни линии Покана

Възложена
10.05.2008 Доставка на киселинно устойчива центробежна помпа с ЕХ дивгател Покана

Възложена
10.05.2008 Доставка на потопяема помпа тип "Бибо" с двигател ЕХ изпълнение Покана

Възложена
09.05.2008 Доставка на диаграми за дълбочинен записващ манометър Покана

Възложена
08.05.2008 Доставка на метална кабина Покана

Възложена
02.05.2008 Доставка на резервни части за информационната система на сондажите (по опис) Покана

Възложена