Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.04.2008 Доставка на един брой електронен диспенсер Покана

Възложена
25.04.2008 Доставка на крайни изключватели Покана

Възложена
25.04.2008 Доставка на термодвойки ТХК 400У Покана

Възложена
24.04.2008 Доставка на един брой "Сапан за автокран" Покана

Възложена
24.04.2008 Доставка на един брой бензинова роторна косачка за трева Покана

Възложена
24.04.2008 Доставка на два броя генератори за електрически ток Покана

Възложена
24.04.2008 Доставка на "Тест помпа за хидравлични изпитания на съдове работещи под налягане" Покана

Възложена
18.04.2008 Доставка на един брой пароструйка Покана

Възложена
18.04.2008 Доставка на четири броя Комплект Ethernet bridge-iDSL модем Покана

Възложена
18.04.2008 Доставка на един брой Брана дискова прикачна Покана

Възложена
18.04.2008 Доставка на 1500 л. МАСЛО ПРИСТА МХС-10 Покана

Възложена