Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
23.12.2008 Едногодишно абонаментно сервизно и аварийно обслужване за 2009 г. на 2 бр. електропроводи 20 kV Покана

Възложена
23.12.2008 Едногодишно абонаментно сервизно и аварийно обслужване за 2009 год. на 2 бр. електропроводи 20 kV и Едногодишно абонаментно сервизно и аварийно обслужване за 2009 год. на 2 бр. електропроводи 110 kV Покана

Възложена