Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
31.10.2008 Извършване на СПИ на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове Покана

Възложена
10.10.2008 Демонтаж и монтаж на улитки и комин на ГПА 3 -Компресорна станция Странджа -услуга с автокран 2 машиносмени Покана

Възложена