Публични покани и обяви

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
23.12.2008 Едногодишно абонаментно сервизно и аварийно обслужване за 2009 г. на 2 бр. електропроводи 20 kV Покана

Възложена
23.12.2008 Едногодишно абонаментно сервизно и аварийно обслужване за 2009 год. на 2 бр. електропроводи 20 kV и Едногодишно абонаментно сервизно и аварийно обслужване за 2009 год. на 2 бр. електропроводи 110 kV Покана

Възложена
31.10.2008 Извършване на СПИ на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове Покана

Възложена
10.10.2008 Демонтаж и монтаж на улитки и комин на ГПА 3 -Компресорна станция Странджа -услуга с автокран 2 машиносмени Покана

Възложена
30.09.2008 Доставка на два броя копирни машини Покана

Възложена
26.09.2008 Газорегулиращ шкаф - 5 броя Покана

Възложена
24.09.2008 Електрически дестилатор за вода Покана

Възложена
23.09.2008 Преносима инструментална чанта с необходими инструменти ЕН60900 за работа до 1000V  Покана

Възложена
23.09.2008 Инструментална шлосерска количка с налични 130 елемента Покана

Възложена
15.09.2008 Изкърпване и боядисване на столова и кухня Покана

Възложена
15.09.2008 Неотложен Авариен ремонт на делекопровод ВЛ 20KV на Компресорна станция Странджа Покана

Възложена
10.09.2008 Програмируем токоизправител Покана

Възложена
05.09.2008 Турбинна помпа за работа в агресивна среда Покана

Възложена
28.08.2008 Хидравлично масло МХС - 10  Покана

Възложена
22.08.2008 Универсална колонна бормашина с охлаждаща система Покана

Възложена
10.08.2008 Изработка на метални пана за ограда Покана

Възложена
30.07.2008 Калибриране на работни еталони Покана

Възложена
15.07.2008 Доставка на позициониращо оборудване (GPS) Покана

Възложена
11.07.2008 Доставка на Манометри бурдонови Покана

Възложена
07.07.2008 Проектиране на част ”Архитектурна” на обект “Административна сграда на БТРВ - реконструкция и пристройка” - в УПИ - ІІІ, кв. 192 по плана на гр. Ботевград. Покана

Възложена
02.07.2008 Доставка на кабели Покана

Възложена
27.06.2008 Доставка на един брой кабелотърсач за откриване на кабелни линии Покана

Възложена
23.06.2008 Доставка на потопяема помпа Покана

Възложена
23.06.2008 Доставка на програмируем токоизправител Покана

Възложена
13.06.2008 Доставка на един брой Бензинов къртач Покана

Възложена
05.06.2008 Доставка на  двулъчев осцилоскоп Покана

Възложена
04.06.2008 Изработка на метален заслон - тип фургон Покана

Възложена
31.05.2008 Доставка на диаграми за дълбочинен запосващ манометър Покана

Възложена
30.05.2008 Изработване на 44 броя зимно работно облекло Покана

Възложена
28.05.2008 Ремонт на пет броя модули на телефонна централа Алкател Покана

Възложена
28.05.2008 Доставка на два броя климатизатори Покана

Възложена
28.05.2008 Ремонт на десет броя входно/изходни модули на Siemens Simatic S7-300 Покана

Възложена
28.05.2008 Доставка на един брой ножовка електромеханична Покана

Възложена
27.05.2008 Доставка на два броя ръчен храсторез Покана

Възложена
23.05.2008 Доставка на един брой кабелотърсач за откриване на кабелни линии Покана

Възложена
10.05.2008 Доставка на киселинно устойчива центробежна помпа с ЕХ дивгател Покана

Възложена
10.05.2008 Доставка на потопяема помпа тип "Бибо" с двигател ЕХ изпълнение Покана

Възложена
09.05.2008 Доставка на диаграми за дълбочинен записващ манометър Покана

Възложена
08.05.2008 Доставка на метална кабина Покана

Възложена
02.05.2008 Доставка на резервни части за информационната система на сондажите (по опис) Покана

Възложена
30.04.2008 Доставка на един брой електронен диспенсер Покана

Възложена
25.04.2008 Доставка на крайни изключватели Покана

Възложена
25.04.2008 Доставка на термодвойки ТХК 400У Покана

Възложена
24.04.2008 Доставка на един брой "Сапан за автокран" Покана

Възложена
24.04.2008 Доставка на един брой бензинова роторна косачка за трева Покана

Възложена
24.04.2008 Доставка на два броя генератори за електрически ток Покана

Възложена
24.04.2008 Доставка на "Тест помпа за хидравлични изпитания на съдове работещи под налягане" Покана

Възложена
18.04.2008 Доставка на един брой пароструйка Покана

Възложена
18.04.2008 Доставка на четири броя Комплект Ethernet bridge-iDSL модем Покана

Възложена
18.04.2008 Доставка на един брой Брана дискова прикачна Покана

Възложена
18.04.2008 Доставка на 1500 л. МАСЛО ПРИСТА МХС-10 Покана

Възложена
31.03.2008 Покана за представяне на оферти за доставка на един брой Автоматичен резак за пропан-бутан и кислород Покана

Възложена